Skip to Content

Výrobní cesta

Naše mise

Prudký nárůst CO2 v atmosféře vede k oteplování planety a je hlavní příčinou globální změny klimatu. Pokud nedojde k přizpůsobení životního stylu a hospodářských strategií na celém světě, mohla by se průměrná globální teplota do konce tohoto století výrazně zvýšit, což by mělo vážné následky.

Na podnikové úrovni se společnost Henkel zaměřuje na efektivní využívání zdrojů, snižování spotřeby energie ve svých globálních provozech a omezování emisí skleníkových plynů. Kromě toho se společnost Henkel zavázala, že se do roku 2040 stane klimaticky pozitivní společností. Podrobné informace o strategii a cílech společnosti Henkel v oblasti ochrany klimatu naleznete zde:  https://www.henkel.com/sustainability/positions/climate-positive

Jak se stát klimaticky pozitivní

Omezení emisí CO2 a skleníkových plynů v boji proti změně klimatu je jednou z největších výzev, které kdy lidstvo čelilo. Proto musí jednotlivci a organizace na celém světě okamžitě přijmout rozhodné kroky k jejímu řešení. V tomto duchu stanovila Organizace spojených národů v rámci Pařížské dohody o změně klimatu jasný cíl pro omezení růstu teploty naší planety. 

Ve společnosti Henkel tento cíl uskutečňujeme tím, že usilujeme o to, abychom se do roku 2040 stali klimaticky pozitivní společností. Naše úsilí o dosažení tohoto cíle se týká celého hodnotového řetězce a začíná v našich vlastních výrobních závodech, kde chceme do roku 2025 snížit svou stopu CO2 o 65 % a do roku 2030 o 75 % (základní rok 2010). 

Podnikáme kroky ke snížení spotřeby energie ve všech našich závodech po celém světě, včetně navrhování udržitelných továren, zefektivňování našich procesů, přechodu na obnovitelné zdroje energie a mnoha dalších.

Obecně je důležité vědět, že celková výroba představuje pouze kolem jednoho procenta naší uhlíkové stopy v celém hodnotovém řetězci. 

Na používání našich výrobků připadají přibližně dvě třetiny a na suroviny přibližně jedna čtvrtina. Pokud jde o naši výrobu: Do roku 2040 chceme nahradit poslední fosilní paliva používaná v naší výrobě klimaticky neutrálními alternativami, jako je bioplyn nebo plyn získaný přeměnou CO2. 

Naším cílem je také dodávat přebytečnou uhlíkově neutrální energii, kterou společnost Henkel nepotřebuje pro své vlastní účely, třetím stranám.

Několik závodů již využívá 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a jejich počet se bude časem rozšiřovat, abychom dosáhli zmíněných cílů. 

Nahrazení fosilních paliv zelenou energií z bioplynu (z odpadních toků) je příkladem, který platí již pro část výroby našich výrobků pro automatické mytí nádobí.

Další články, které by vás mohly zajímat

  • Naše odpovědnost v rámci celého hodnotového řetězce zahrnuje optimalizaci našich přepravních a logistických procesů z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí a účinného využívání zdrojů

  • Používání doma

    Chcete vědět, jak omezit odpad a jak správně používat naše výrobky? Více informací najdete zde

  • Certifikáty

    Na obalech našich výrobků Somat najdete několik log, která označují certifikáty. Více informací se dozvíte zde.