Skip to Content

Často kladené dotazy

Používání myčky usnadňuje domácí práce a šetří čas. Znamená i ochranu životního prostředí, protože myčka spotřebuje méně energie a vody než ruční mytí. Obecně lze v myčce umývat veškeré nádobí označené výrobcem jako pro myčku vhodné nebo odolné. Dodržíte-li několik jednoduchých pravidel a použijete-li nejvhodnější kombinaci výrobků Somat, bude vaše nádobí z myčky vždy dokonale čisté a zářivé.

Předmytí/mytí
Podle typu myčky lze některé programy s cyklem předmytí volit přímo. Tyto programy obvykle zajišťují intenzivnější mytí. Příslušné informace naleznete v návodu k myčce nebo na internetových stránkách výrobce myčky. S funkcí předmytí/mytí jsou nejprve studenou vodou opláchnuty okamžitě odstranitelné zbytky jídla. Následně se spouští hlavní mycí cyklus s novou vodou a ze zásobníku dávkovače se automaticky přidá mycí prostředek. V závislosti na zvoleném programu se voda ohřeje na stanovenou teplotu 35 až 75 °C. Hlavní mycí cyklus trvá 15 až 90 minut a končí odčerpáním vody.

Průběžný oplach
Všechny programy obsahují průběžný oplach. Ten je zapotřebí k odstranění zbytkové vody a nečistot po mytí a připravuje nádobí na konečný oplach. Průběžný oplach končí odčerpáním vody.

Závěrečný oplach
Všechny programy kromě předmytí obsahují funkci závěrečného oplachu. Do myčky je napuštěna voda a ve standardních programech se ohřeje na nejvýše 75 °C. Při ohřívání je z dávkovače automaticky přidáno leštidlo. S prostředky Somat All in One a Somat Gold není další leštidlo zapotřebí, neboť je již součástí těchto prostředků.

Sušení
Kromě velmi krátkých cyklů „jen oplach“ určených například pro rychlé mytí skleniček, všechny programy zahrnují sušení. Při sušení nádobí pomáhá zbytkové teplo ze závěrečného oplachu. Cyklus sušení obvykle trvá 20 až 70 minut.

Především můžete snížit teplotu vody při mytí nádobí na 50 °C nebo 55 °C. To uspoří zhruba 84 kWh elektřiny a 1 497 litrů vody ročně. Za druhé používejte automatický program. Ten určí optimální nastavení pro nádobí v myčce a použije správné množství vody a energie. Skládejte a třiďte nádobí podle doporučení výrobce. Pravidelně kontrolujte a čistěte systém filtrů u výpusti vody. A v neposlední řadě myčku zapínejte jen zcela naplněnou.

Automatické programy samy upraví optimální nastavení pro nádobí v myčce a použijí správné množství vody a energie, což pomáhá chránit životní prostředí.

Moderní detergenty (tenzidy) pro automatické myčky jsou při správném použití schopny dosáhnout požadovaných výsledků mytí dokonce i při teplotě 50 °C až 55 °C a s automatickými programy.

Vlastnosti nádobí se často popisují pomocí označení „vhodné pro myčku“ (dishwasher-suitable) a „odolné mytí v myčce“ (dishwasher-safe). Výraz „vhodné pro myčku“ není oficiálně definován a volí jej výrobce nádobí na základě své zkušenosti. Oproti tomu pro označení „odolné mytí v myčce“ jsou stanoveny zkoušky a metody posouzení nekovového nádobí ve dvou mezinárodních normách, EN 12875-1 a -2. Výsledky těchto zkoušek se vyjadřují normalizovanou ikonkou jako maximální počet mycích cyklů, který dané nádobí vydrží bez poškození. U kovového nádobí dosud normalizované zkoušky neexistují. Hrnce a pánve vyrobené z nezmagnetovatelných kovů nebo jen z jednoho materiálu lze obvykle bez problémů mýt v myčce; často jsou označeny jako „odolné mytí v myčce“. Je-li nádobí z různých materiálů, např. kovové tělo a plastové rukojeti, a jste na pochybách, je nejlepší obrátit se na výrobce.

Nádobí je vyrobeno z nejrůznějších materiálů. Reakce nádobí na mytí v myčce závisí na materiálu(ech), z něhož (nichž) je vyrobeno, a na metodě výroby či zpracování.

Nerezová ocel
Příbory, hrnce, pánve, tácy, stěrky, naběračky a síta jsou často z nerezové oceli. Na rozdíl od železa a „běžné“ oceli nerezová ocel nepodléhá korozi. Jedná se totiž o slitinu železa a různého množství jiných kovů, zejména chromu a niklu. Nerezovou ocel lze obvykle mýt v myčce.

Sklo
Sklo se pro vybavení domácnosti často používá díky svým zvláštním vlastnostem, jako je průhlednost, lom a odraz světla, lesk, nepropustnost a odolnost chemickým látkám. Sklo lze obvykle mýt v myčce.

Stříbro
V myčce nejčastěji mytým typem nádobí jsou stříbrné příbory. Pro mytí v automatické myčce nejsou vhodné dekorativní tácy, mísy a talíře, držáky na čajové sklenice, solničky, pepřenky a cukřenky, které jsou potaženy značně slabšími vrstvami stříbra a často jsou ještě lakovány.

Dřevo
V myčce lze mýt předměty z nelakovaného dřeva, jako jsou dřevěné vařečky a lžíce z jednoho kusu. Mohou však vyblednout a jejich povrch často zdrsní. U dřevěných prkének s větším povrchem mohou vzniknout námahové praskliny. Dřevěné rukojeti mohou zmatnět nebo popraskat. Lakované dřevo není k mytí v myčce vhodné. Dřevo nabobtná, což vede k odlupování laku.

Keramika
Nádobí z keramiky lze rozdělit do čtyř skupin: pórovina, kamenina, porcelán a glazovaný porcelán. Pokud jde o vhodnost pro mytí v myčce, platí pravidlo: čím tvrdší a méně pórovitý materiál je, tím je pro mytí v myčce vhodnější.

Plasty
V myčkách s nezakrytými topnými tělesy se mohou plastové díly snadno deformovat, jsou-li umístěny v dolním koši. Proto je nejlepší ukládat všechny plastové předměty do horního koše. Při styku s potravinami, které snadno způsobují skvrny (rajská šťáva, kečup, mrkvová šťáva, červená řepa, červené zelí) může dojít ke změně barvy plastu.

Ve stejné náplni myčky lze společně mýt stříbrné a nerezové příbory. Různé druhy kovu by se však neměly při mytí navzájem dotýkat, protože by kov mohl zmatnět nebo by na něm mohly vzniknout skvrny.

Čistý hliník bude reagovat s kyselinami i zásadami a může u něj dojít i povrchovým změnám, a to i k pokud je v kontaktu jen s vodou. Černé skvrny na hliníku jsou známy jako „vodní skvrny“. Hliník tohoto druhu (často používaný např. pro lisy na česnek) není vhodný k mytí v myčce, protože poškození je nevratné. U hliníkových hrnců a pánví se doporučuje dotázat se výrobce, zda je nádobí vhodné nebo odolné pro mytí v myčce. I povrchové hliníkové vrstvy na dně hrnců a pánví mohou znamenat, že nádobí není určeno do myčky.

Před vložením do myčky setřete všechny snadno odstranitelné zbytky jídla. Namáčení ve dřezu není ani nutné, ani vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Jedinou výjimkou jsou ve vodě nerozpustné zbytky, například špenát, cigaretový popel nebo sekané bylinky. Ty by měly být předem smyty, jinak se budou usazovat i na jiném nádobí.

Nádobí musí být bezpečně uloženo v koších. Zejména sklenice musí být umístěny bezpečně, aby se vzájemným narážením nepoškodily.

Hrnečky lze vkládat do rohů košů, zatímco hluboké nádobí je lépe umisťovat do středu. Nedoporučuje se pokládat nádobí v koši volně na sebe, protože tak může vznikat „stín“, který brání vodě v přístupu ke všemu nádobí v myčce.

Dále se ujistěte, že nic nebrání volnému pohybu ostřikovacích ramen.

Velké kusy nádobí by měly být v dolním koši, zatímco menší a křehké kusy, například sklenice, by měly být v koši horním.

Příbory by měly být uloženy bez třídění v příborovém koši, rukojetí dolů. Pokud má vaše myčka na příbory velký koš, můžete při ukládání příbory roztřídit.

V myčkách s nezakrytými topnými tělesy se mohou plastové díly snadno deformovat, jsou-li umístěny v dolním koši. Proto je nejlepší ukládat všechny plastové předměty do horního koše.

Několik minut po skončení programu je zapotřebí nechat u myčky lehce pootevřené dveře, aby mohlo nádobí vychladnout. Začnete dolním košem, aby nemohla případná zbytková voda z horního koše odkapat na suché nádobí pod ním.

Při řádném používání není třeba myčku denně čistit, protože mycí komora a koše se čistí automaticky během mycího cyklu. Je však třeba pravidelně čistit systém filtrů.

Pokud se přidá příliš málo prostředku na mytí nádobí, nejsou z nádobí odstraněny velké nebo velmi mastné zbytky jídla, pokud není zvolený program vhodný pro danou míru znečištění, mohou v myčce zůstávat zbytky tuků nebo jiné zbytky z jídla, které snižují mycí výkon tím, že brání cirkulaci vody v systému. V takovém případě nebo v případě, že mytí již nemá uspokojivé výsledky, je třeba vyčistit vnitřní stěny a ostřikovací trysky rotačních ramen.

Doporučuje se pravidelný čisticí cyklus s prostředkem Somat Machine Cleaner (jednou za 1–2 měsíce), protože se tak zajistí čistota viditelných i skrytých částí myčky, které jsou ve styku s vodou.

Boční stěny myčky lze čistit běžným čistícím prostředkem pro domácnost namísto čističe Somat Machine Cleaner. Stačí nanést prostředek vlhkým hadříkem a špínu setřít.

Odtoková hadice musí být umístěna před sifonem, který zachycuje pachy. Kromě toho nesmí být na hadici žádné smyčky.

Za druhé mohl být zvolen nevhodný mycí program neodpovídající míře znečištění nádobí. Vznikají pak usazeniny v sítku nebo filtrech.

Řešení: pověste do myčky lahev čističe Somat Machine Cleaner a spusťte čisticí cyklus podle pokynů, a to za pomoci jednoho z nejintenzivnějších programů.

Další příčinou mohou být i zbytky na těsnění dveří. Řešení: navlhčete hadřík čističem a těsnění dveří vyčistěte.

Pokud se pach objevil v důsledku dlouhodobého nepoužívání myčky, lze tento problém řešit pomocí Somat Deo Duo-Pearls. S neutralizací nežádoucích pachů mohou pomoci i tablety Somat All in One Lemon nebo Somat Gold Lemon. Myčka pak bude svěže vonět po každém mycím cyklu.

Téměř všechny domácí myčky lze připojit k přívodu teplé vody. Maximální teplota vody na vstupu by zpravidla neměla přesáhnout 60 °C – pro více informací kontaktujte výrobce myčky. Je-li myčka připojena k přívodu teplé vody, bude spotřeba energie nižší, protože elektřina je nutná k ohřevu vody v rámci mycího programu. Skutečné množství ušetřené energie bude záviset na teplotě vstupní vody a na teplotě v místnosti.

Je prokázáno, že mycí účinek prostředku Somat je u myček připojených k přívodu teplé vody velmi dobrý. I na teplotu citlivé složky přípravku, jako jsou enzymy, jsou plně funkční: horká voda v prvním cyklu (předmytí nebo hlavní cyklus, podle zvoleného programu) bude teplotou nádobí a vnitřních stěn myčky zchlazena na přibližně 30 °C.

Je-li použita multifunkční tableta (např. Somat All in One nebo Somat Gold ), není žádné přídavné leštidlo zapotřebí. Kromě toho u vody o tvrdosti do 21 °dH (německá stupnice tvrdosti) není nutné přidávat žádnou regenerační sůl. U vody vyšší tvrdosti byste však regenerační sůl používat měli, abyste chránili svou myčku a dosáhli co nejlepších výsledků. Podle typu myčky může varovné světlo signalizovat nedostatek leštidla nebo soli. Pokud se správně používají multifunkční tablety, lze tato signalizační světla ignorovat.

Prostředky na ruční mytí nejsou pro použití v myčce vhodné. Tyto výrobky generují pěnu, která může vniknout do základové desky myčky a spustit pojistku „aqua-stop“. Pak byste museli volat servisního technika, aby myčku znovu zprovoznil. Ze stejného důvodu je třeba předmyté nádobí před vložením do myčky důkladně opláchnout.

70/75 °C Intenzivní
Běžně až silně znečištěné hrnce a pánve
65 °C Běžný nebo univerzální
Zaschlé zbytky jídla
50/55 °C Běžný nebo univerzální
Běžně znečištěné nádobí
45/55 °C Energeticky úsporný / eko
Běžně znečištěné nádobí (program může trvat déle než běžný program)
35 °C – 45 °C Jemný/sklo
Lehce znečištěné, na teplo citlivé nádobí (zejména sklenice)
35 °C – 60 °C Rychlý/krátký
Lehce znečištěné nádobí bez zaschlých zbytků jídla (program trvá méně než hodinu, ale může mít vyšší spotřebu energie)

Důvodem může být špatně zvolený program, nesprávné naplnění myčky nebo ponechání nerozpustných zbytků jídla na nádobí. Špatným výsledkům mytí nádobí lze nejlépe předejít tak, že po použití z nádobí shrnete nebo setřete nejhorší zbytky jídla a nádobí vložíte ihned do myčky. Ujistěte se, že myčka je správně naplněna. Ostřikovací ramena by se měla volně otáčet a trysky by neměly být zablokované. Řiďte se našimi tipy na vkládání nádobí.

Jemné písčité usazeniny na sklenicích, hrníčcích, miskách nebo úzkých nádobách mohou vzniknout u příliš znečištěného nádobí nebo v případě příliš nízké teploty při mytí. Vysoké a úzké sklenice by se neměly ukládat do rohů vrchního koše, protože mycí voda se nebude moci řádně dostat ke všemu nádobí. Pokud nejsou smyty zbytky jídla, je často důvodem to, že nádobí bylo ve „slepých místech“, to znamená, že jiné nádobí bránilo přístupu vody. Pravidelně kontrolujte systém sítek a trysek a veškerá ucpaná místa vyčistěte, abyste předešli roznášení a ukládání zbytků jídla.

Pokud je černý čaj ponechán v šálku dlouho, může vytvořit povlak, který může na vnitřní straně šálku zůstat. Tyto skvrny se odstraňují velmi obtížně, zejména u některých druhů čaje, nebo je-li v daném místě tvrdá voda. Skvrny od čaje lze odstranit zvýšením dávkování prášku do myčky nebo použitím multifunkční tablety Somat v programu o teplotě 50/55 °C. Tablety Somat All in One nebo Gold jsou schopny odstranit skvrny od čaje i při nízkých teplotách.

Mastné zbytky se shromažďují a usazují v sítku a v mycí komoře, pokud se často myje mastné nádobí v krátkých programech nebo rychlých cyklech. Program mytí nádobí je vždy třeba zvolit podle míry znečištění nádobí. Nadměrné zbytky tuků je třeba před vložením nádobí do myčky odstranit, například jednoduše shrnout příborem nebo otřít papírovým ubrouskem. Pro snadné čištění vnitřku myčky doporučujeme používat čistič Somat Machine Cleaner (pokud je v daném místě v prodeji).

Pokud se ke změkčení vody používá regenerační sůl, může na nádobí zůstat bílý, vodou rozpustný povlak v důsledku toho, že ze zásobníku soli unikne slaný roztok. Důvody mohou být následující:

  • Víčko zásobníku soli není řádně zavřeno a slaný roztok tak může být vytlačen do prostoru na mytí. V takovém případě byste měli víčko správně uzavřít.
  • Ve víčku může být vlasová prasklina a je třeba je vyměnit.
  • Při plnění zásobníku unikla přebytečná sůl do prostoru na mytí. V takovém případě zvolte rychlý cyklus a zapněte prázdnou myčku – bez nádobí.

Může se jednat o vodní kámen. Takovýto povlak se může vytvořit v případě, že je použit prášek nebo tablety bez funkce soli a ve změkčovači vody není regenerační sůl. V takovém případě byste měli doplnit sůl nebo používat multifunkční tablety s funkcí soli (např. Somat All in One nebo Somat Gold). Je-li tvrdost vody vyšší než 21 °dH (německá stupnice tvrdosti), může vodní kámen vznikat i při používání multifunkčních tablet. V takovém případě by měla být v kombinaci s multifunkčním prostředkem na mytí doplněna i sůl do zásobníku soli. Zkontrolujte zařízení na změkčování vody podle návodu k myčce a ujistěte se, že je seřízeno podle tvrdosti místní vody.

Okamžitá náprava: zapněte prázdnou myčku s čističem Somat Machine Cleaner na nejintenzivnější program. Odstraníte tak usazeniny vodního kamene. Je-li celá náplň myčky pokryta bílým, ve vodě nerozpustným povlakem, lze nádobí v myčce ponechat i při spuštění myčky s čističem. Výjimka: materiály citlivé na kyseliny, jako je smalt nebo dekorované nádobí.

Ztráta lesku je pravděpodobně důsledkem působení jídla. Zbytky potravin, které obsahují síru, například hořčice, vejce, luštěniny, ryby atd., mohou vyvolávat zmatnění stříbra. V myčce mají zbytky jídla s obsahem síry více času působit na nádobí než při ručním mytí. Funkce ochrany stříbra v tabletách Somat brání ztrátě lesku stříbra, pokud jsou důvodem zmatnění sloučeniny síry ze zbytků potravin. Pokud je zbytků potravin mnoho nebo pokud je myčka používána jen občas, doporučujeme mýt stříbro ručně ihned po použití nebo ihned po vložení stříbrného nádobí do myčky spustit program předmytí studenou vodou. Měli byste také zamezit jakémukoli přímému kontaktu stříbra a nerezové oceli v myčce. Ztrátu lesku však mohou u stříbra působit i jiné než vnější vlivy. Rozhodující úlohu hraje složení a zpracování stříbrné vrstvy. Například stříbro s označením 800 může nabývat zlaté až světle hnědé barvy v důsledku vysokého obsahu mědi v množství 200 na 1 000 jednotek. Z toho důvodu se příliš nehodí pro mytí v myčce. Pokud však bylo postříbření provedeno v galvanické lázni, bude se chovat jako stříbrná vrstva o síle 90 nebo 100 g. Vysoký sklon ke zmatnění mají velmi staré stříbrné příbory, u nichž se postříbření postupně opotřebovalo, někdy natolik, že je viditelný základní materiál. Takové příbory by již neměly být myty v myčce. Obecně neexistuje způsob, jak se u stříbrných příborů zcela vyhnout ztrátě lesku. Barevné změny lze napravit leštidlem na kovy.

Tyto „duhové“ barvy jsou způsobeny zmatněním, které vyvolávají některé druhy potravin, například květák, celer, kapusta, houby, brambory nebo vařené ryby. Je také možné, že voda s obsahem takových látek způsobí změnu barev jiných předmětů v myčce. Tyto duhové barvy jsou vlastně tenoučkou vrstvou na oceli. Fyziologicky jsou naprosto neškodné a lze je odstranit čističem na myčku nebo leštidlem na kovy.

Tyto rezavé skvrny na nádobí nebo příborech z nerezové oceli, tzv. blesková rez, obvykle vznikají přenosem z jiných zdrojů. Těmi mohou být například šroubky, které nejsou nerezové a jsou použity k upevnění rukojetí na hrncích nebo pánvích. Dalším zdrojem rzi mohou být otlučené smaltované kuchyňské potřeby, škrabky, sítka na čaj nebo jiné kuchyňské potřeby z běžných slitin. Jinou častou příčinou bleskové rzi je poškození plastového potahu samotných košů v myčce, které odhalí vnitřní kovové dráty. Vzniklá rez je pak při mytí roznášena vodou v myčce a usazuje se na nerezových předmětech. Samotný prostředek na mytí nádobí nemůže rez způsobit. Ve vzácných případech může rez do myčky vniknout s vodou z kohoutku.

Nejčastějším typem koroze u nerezové oceli je bodová koroze, která má na materiál destruktivní účinky. Nejnáchylnější k ní jsou čepele nožů. Bodová koroze začíná droboučkými otvory, které jsou okem neviditelné. Ty se pak zvětšují a poškozené oblasti, které jsou tmavě šedé až černé a mají zrnitou strukturu, mohou měřit i několik milimetrů. Důvodem této koroze je poškození ochranné povrchové vrstvy. Toto poškození způsobují chloridy, které se v pitné vodě a zbytků potravin vyskytují ve formě běžné soli. Tento účinek mohou posílit i kyseliny v potravinách. Je proto důležité se při doplňování zásobníku soli ve změkčovači vody ujistit, že na dně myčky nebo na jiných jejích částech nezůstala po jakoukoli dobu žádná sůl. Lze tomu předejít spuštěním předmytí nebo krátkého cyklu u novějších myček, kterým se vypláchne případně vysypaná regenerační sůl nebo solný roztok vyteklý ze zásobníku. Zásadité produkty, například roztoky saponátů, bodovou korozi na nerezových površích nezpůsobují.

Vznik koroze skla, která způsobuje mléčný zákal, závisí na druhu skla a podmínkách mytí. Přestože je chemicky odolné, může se sklo časem poškodit i působením čisté vody nebo vodních roztoků. Dochází tak k vyluhování látek ze skla, které pak vypadá opotřebovaně. Tento účinek je zesilován stálým střídáním mokré a suché fáze a teplotních skoků (během průběžného oplachu). Nežli se však začnou projevovat viditelné účinky mytí sklenic v myčce, jako je zákal nebo mléčné pruhy, může to trvat dlouho. Sklo je obvykle tak zářivé a transparentní, že se všechny vady projeví náhle a najednou. Neexistuje zde spojitost s druhem používaného prostředku do myčky. Tento typ koroze skla může vzniknout s jakoukoli značkou prostředku do myčky. Prostředky Somat All in One nebo Somat Gold však obsahují funkci ochrany skla, která pomáhá déle chránit sklenice před korozí skla.

Rada do budoucnosti: při nákupu nových sklenic hledejte označení nebo upozornění týkající se vhodnosti pro mytí v myčce. Někteří výrobci zaručují odolnost sklenic po stanovený počet mycích cyklů.

Kvůli povrchu odpuzujícímu vodu se plasty špatně namáčejí. Při sušení to pak vede ke vzniku kapek. Kromě toho plasty špatně absorbují teplo. Proto schnou pomaleji než jiné materiály. V závislosti na stavu (povrchu) plastového nádobí (stáří, hrubý povrch, škrábance atd.) a sušícím výkonu myčky mohou některé plastové výrobky v myčce zůstávat mírně vlhké.

Škrábance jsou vždy výsledkem mechanického působení na skleněný povrch. Stěží existuje denně používaná sklenice, která takové poškození nevykazuje. Při mytí v myčce dochází ke škrábancům a otlučeninám zejména v případě, že sklenice ťukají o sebe navzájem nebo o jiné tvrdé předměty. Stává se to buď při vkládání do myčky, nebo pokud sklenice v koši stojí příliš blízko sebe a mohou se dotýkat. To může vést k prstencovitým obrusům po obvodu sklenic, protože sklenice se při mytí často otáčejí. Škrábance mohou vzniknout ojediněle nebo po celé sklenici. Mohou se objevit i v podobě bílé skvrnky nebo kroužku. Stopy otlučení jsou prvotní poškození, které není běžným okem viditelné. Pod mikroskopem lze pozorovat velmi jemné trhlinky směřující proti sobě jako šupinky. Viditelné budou až jako jemné praskliny po opakovaném mytí v myčce. Obecně není ani poškrábání skla nejprve lidským okem viditelné. Čím častěji se sklo v myčce myje, tím se stávají škrábance viditelnější, neboť do škrábanců či trhlin proniká voda a mycí roztoky. V důsledku toho se dříve uvolněné částečky skla odlupují. Tento proces pak urychluje pokles teploty mezi horkým mycím cyklem a studeným průběžným oplachem.

Oproti obecnému přesvědčení, že sklo je velmi hladké a nepropustné, má povrch skla ve skutečnosti hrubou a nepravidelnou strukturu, kterou lze pozorovat pod mikroskopem. V této struktuře se mohou během používání i mytí skla zachycovat drobné částečky nečistot a v závislosti na podmínkách mytí (zvolený program, teplota při mytí, tlak ostřikování atd.) se může stát, že je nelze při každém mytí skla zcela odstranit. Tento jev se může častěji vyskytovat zvláště v případě vysokých sklenic, u nichž nemusí proud vody vždy dosáhnout až na dno. V důsledku chemických procesů se tyto částečky mohou postupně měnit a způsobovat zápach skla. Při používání skla se zápach přenáší do nápoje ve sklenici. Tento efekt je patrný zejména u sycené minerální vody, protože stoupající bublinky oxidu uhličitého oddělují částečky od skleněné stěny a vynášejí je na povrch.

Koroze skla u sklenic, které jsou již nějakou dobu používány, vede i ke změně struktury povrchu a usnadňuje zachycování mikroskopických částeček v povrchu.

Při odstraňování nepříjemného zápachu ze sklenic může pomoci sklenice několikrát po sobě umýt v programu s vysokou teplotou. Sklenice by přitom měly být umístěny v koši tak, aby ostřikovací proud vody dosáhl na každé místo jejich povrchu. V závislosti na stavu a stáří sklenice nemusí být možné odstranit pachy úplně.