Skip to Content

Konzervační látky

Dobré vědět

V tekutých produktech konzervační látky zajistí, že ingredience zůstanou stabilní. Bez konzervantů mohou produkty začít nepříjemně zapáchat nebo se v nich mohou množit bakterie. Konzervační látky, které se přidávají do pracích a čisticích prostředků bez ohledu na jejich koncentraci, jsou na obalu uvedeny v souladu s nařízením EU. Lidé s alergií by tak při rozhodování o nákupu měli mít možnost vyhnout se produktům obsahujícím tuto látku.

Jak využíváme konzervační látky?

Konzervanty používáme velmi opatrně a jen v nezbytně nutném množství. Snažíme se tedy pokud možno vyhýbat konzervačním látkám, pokud lze konzervaci dosáhnout jinými složkami receptury. Při aplikaci se produkt obecně ředí velkým množstvím vody.

Další témata

  • Složení našich výrobků je efektivní z hlediska zdrojů a poskytuje skvělé výsledky čištění.

  • Vedeme pokrok směrem k cirkulární ekonomice vytvářením chytrých obalů ve prospěch lidí a planety.

  • Naše odpovědnost v rámci celého hodnotového řetězce zahrnuje optimalizaci našich přepravních a logistických procesů z hlediska ekologické kompatibility a efektivity zdrojů.