Skip to Content

Výrobní cesta

Prudký nárůst CO2 v atmosféře vede k oteplování planety a je hlavní příčinou globální změny klimatu. Pokud se nepřizpůsobí životní styl a ekonomické strategie po celém světě, průměrná globální teplota by se mohla do konce tohoto století výrazně zvýšit – s vážnými následky. 

Henkel se zaměřuje na efektivní využívání zdrojů, snižování energetické spotřeby svých globálních provozů a omezování emisí skleníkových plynů. Kromě toho se společnost Henkel zavázala, že se do roku 2040 stane klimaticky pozitivní společností. Podrobné informace o strategii a cílech společnosti Henkel v oblasti ochrany klimatu naleznete zde:

https://www.henkel.com/sustainability/positions/climate-positive

Další témata

  • Složení našich výrobků neobsahuje žádné ingredience živočišného původu.

  • Vedeme pokrok směrem k cirkulární ekonomice vytvářením chytrých obalů ve prospěch lidí a planety.

  • Složení našich výrobků je efektivní z hlediska zdrojů a poskytuje skvělé výsledky čištění.