Skip to Content

Naše ambice v oblasti obalů

Naše ambice v oblasti obalů: 100% recyklovatelný nebo znovu použitelný / 50% snížení původního plastu na fosilní bázi / NULA plastového odpadu pro přírodu. Vedeme pokrok směrem k oběhovému hospodářství vytvářením chytrých obalů ve prospěch lidí a planety.

Klíčové faktory

V cirkulární ekonomice lze spotřebu zdrojů snížit, pokud se materiály udrží v ekonomických cyklech co nejdéle. Naším posláním je zahrnout materiály z udržitelných zdrojů a používat chytrý design k uzavření smyčky. Všechny naše láhve Pur jsou recyklovatelné a tělo lahví je vyrobeno ze 100% recyklovaného materiálu. Věříme, že pokrok směrem k udržitelnosti v oblasti obalů bude možný pouze tehdy, budou-li organizace ze všech fází hodnotového řetězce obalů spolupracovat na podpoře inovací ve vývoji obalů a na zlepšení recyklační infrastruktury umožňující cirkulární ekonomiku.

Udržitelnost

Společnost Henkel má odpovědnost za produkty v rámci celého životního cyklu: od surovin až po likvidaci nebo recyklaci obalových materiálů. Aby se snížilo množství odpadu, naši vývojáři obalů neustále pracují na obalech, které využívají co nejméně materiálu a zároveň využívají materiály, pro které existují veřejné systémy recyklace. Všechna naše těla plastových lahví Pur jsou vyrobena ze 100% recyklovaného plastu.

Recyklovatelnost

Láhve našich prostředků na ruční mytí nádobí jsou vždy vyrobeny z nemíchaného plastu. Když se jejich obsah spotřebuje v domácnosti, mohou být prázdné lahve vyhozeny do žlutého kontejneru. Plná recyklovatelnost našich lahví Pur je certifikována institutem The Institute cyclos-HTP

Sociální angažovanost

Všechny naše PET láhve Pur jsou tvořené již ze 100 procent z recyklovaného materiálu. Kromě toho jsme v roce 2019 začali používat 25 procent Social Plastic® v našich lahvích Pur Pro Nature a od roku 2020 se tyto láhve skládají z 50 procent Social Plastic®. Používáním Social Plastic® přispíváme k cirkulární ekonomice plastů a k sociálnímu pokroku. 

Social Plastic® je recyklovaný plast, který byl sbírán na pláži i na souši a který získáváme v rámci našeho dlouhodobého partnerství se sociálním podnikem Plastic Bank. Plastic Bank si dal za cíl bojovat s problémem plastového odpadu v oceánech a zároveň vytvářet příležitosti pro lidi žijící v chudobě. V rámci partnerství se společností Henkel byla na Haiti zřízena střediska pro sběr plastů. Místní obyvatelé sebraný plastový odpad  vyměňují za peníze nebo sociální dávky. Z tohoto důvodu se shromážděný a recyklovaný materiál nazývá „Social Plastic®“ – termín, který Plastic Bank zaregistroval a chrání po celém světě. Podrobné informace o Plastic Bank a Social Plastic naleznete zde:

Další témata

  • Složení našich výrobků neobsahuje žádné ingredience živočišného původu.

  • Složení našich výrobků je efektivní z hlediska zdrojů a poskytuje skvělé výsledky čištění.

  • Naše odpovědnost v rámci celého hodnotového řetězce zahrnuje optimalizaci našich přepravních a logistických procesů z hlediska ekologické kompatibility a efektivity zdrojů.