Skip to Content

Certifikáty

Blauer Engel neboli modrý anděl

Blauer Engel je uznávanou pečetí kvality Spolkové republiky Německo již od roku 1978 a nastavuje vysoké standardy pro design výrobků šetrných k životnímu prostředí. Jako takový se za posledních 40 let osvědčil jako spolehlivý průvodce udržitelnější spotřebou. Pro německé spotřebitele je Blauer Engel nejznámější ekologickou pečetí. Pur Pro Nature je certifikován Blauer Engel a přináší výhody pro životní prostředí a zdraví.

ECO Label

Ekoznačka EU, která byla založena v roce 1992 a je uznávaná jak v Evropě, tak po celém světe, je značka environmentální kvality, která se uděluje výrobkům a službám splňujícím vysoké environmentální standardy po celou dobu jejich životního cyklu: od těžby surovin přes výrobu, distribuci až po likvidaci. 

Ekoznačka EU podporuje oběhové hospodářství tím, že povzbuzuje výrobce, aby během výrobního procesu produkovali méně odpadu a CO2. Kritéria ekoznačky EU také povzbuzují společnosti, aby vyvíjely produkty, které jsou odolné, snadno se opravují a recyklují.

Kritéria ekoznačky EU poskytují důležité pokyny pro společnosti, které chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí a zaručují účinnost svých ekologických opatření prostřednictvím kontrol třetích stran. Kromě toho se mnoho společností při vývoji svých produktových řad obrací na kritéria ekoznačky EU jako vodítko k osvědčeným postupům šetrným k životnímu prostředí. Naše produkty Pur Pronature jsou vyrobeny z 95 % z přírodních surovin a těla lahví, která jsou vyrobena ze 100 % recyklovaného plastu, jsou certifikována ekoznačkou.

ECARF

ECARF (European Center for Allergy Research Foundation) certifikuje produkty a služby, které byly plně přizpůsobeny potřebám alergiků. Nezávislý poradní výbor složený z předních mezinárodních vědců a techniků vyvinul kritéria pro hodnocení několika skupin produktů, jako jsou krémy, detergenty, vysavače a hotely. To zahrnuje prahové hodnoty a vylučovací kritéria, které činí alergickou reakci velmi nepravděpodobnou. Kritéria jsou pravidelně aktualizována, aby zohledňovala nejnovější vědecké poznatky. Produkt získá pečeť, pokud lze splnění kritérií prokázat audity nebo studiemi.

Sdružení AISE pro udržitelné čištění

Společnost Henkel je průkopníkem ve vývoji ekologicky šetrných pracích prostředků a jako první podepsala dohodu "A.I.S.E". pro udržitelné praní a čištění" v roce 2005. Společnosti, které se připojí k této iniciativě Mezinárodní asociace pro mýdla, prací prostředky a prostředky na údržbu, se zavazují k neustálému zlepšování svých procesů a každoročnímu podávání zpráv o dosaženém ekonomickém, ekologickém a sociálním pokroku na základě definovaných klíčových hodnot.

Vzhledem k tomu, že společnost Henkel je členem sdružení, jsou všechny výrobky opatřeny příslušným logem s nápisem "člen iniciativy".

Kromě toho jsou některé naše výrobky opatřeny zeleným logem. To znamená, že příslušný výrobek je nejen vyroben společností, která funguje udržitelně, ale také má sám o sobě progresivní profil udržitelnosti. Například pro kategorii "prací prostředky" byla dosud důležitá zejména čtyři kritéria: ekologická bezpečnost složek, efektivní využívání zdrojů z hlediska použitého množství a objemu obalových materiálů, prací výkon při nízkých teplotách a informovanost spotřebitelů. Pro získání nové "pečeti udržitelnosti", která byla zavedena v roce 2020, musí být plastové obaly rovněž recyklovatelné, znovu použitelné nebo kompostovatelné. Kartonové obaly musí být recyklovatelné a musí obsahovat alespoň 70 % recyklovaného materiálu nebo musí být ze 100 % vyrobeny z udržitelných zdrojů.

 

Další témata

  • Složení našich výrobků je efektivní z hlediska zdrojů a poskytuje skvělé výsledky čištění.

  • Vedeme pokrok směrem k cirkulární ekonomice vytvářením chytrých obalů ve prospěch lidí a planety.

  • Naše odpovědnost v rámci celého hodnotového řetězce zahrnuje optimalizaci našich přepravních a logistických procesů z hlediska ekologické kompatibility a efektivity zdrojů.