Somat Logo

Náš příspěvek pro UNICEF

Přístup ke kvalitnímu jídlu není samozřejmostí

Od roku 2019 budou Somat a Pur podporovat globální výživové programy UNICEF pro lepší přežití, růst a vývoj dětí na celém světě.

© UNICEF/UN074440

Díky této partnerské podpoře bude moci UNICEF pracovat na zlepšování kvality dětské stravy. V případech, kdy místně dostupné potraviny nevyhovují výživovým potřebám, se přistupuje k obohaceným potravinám a doplňkům stravy. Děti postižené vážnou formou akutní podvýživy obdrží speciální terapeutickou stravu. V rámci svých programů spolupracuje UNICEF také s  vládami jednotlivých zemí na přijetí odpovídajících zákonů, které místním komunitám umožní podpořit optimální dětskou výživu.

Kde pomáháme?

Prostředky získané díky partnerství mezi Henkel a UNICEF budou použity v regionech a zemích, kde je situace z hlediska podvýživy nejtíživější: zejména ve východní Asii a Oceánii, východní a jižní Africe, jižní Asii a západní a střední Africe.

Tato mapa je stylizovaná a bez udaného měřítka.  Mapa nevyjadřuje postoj UNICEF k jakýmkoliv právním strukturám nebo vymezením hranic jednotlivých zemí a oblastí.

Jak pomáháme UNICEF v boji proti podvýživě?

Každý den pomáhá UNICEF dětem již od narození, vzdělává matky v oblasti výživy, obohacuje potraviny základními živinami a zachraňuje životy dětí trpících těžkou akutní podvýživou. Kromě toho pracuje i na ochraně výživy dětí v  v krizových situacích. 

Tyto aktivity jsou součástí globálních výživových programů UNICEF a my je podpoříme prostřednictvím značek Pur a Somat:

© UNICEF/UNO156175

• Ošetření dětí s těžkou akutní podvýživou a péče o ně.
• Doplňování vitamínu A.
• Obohacování potravin o vitamíny a minerály.
• Podpora matek a dětí v krizových situacích.
• Ochrana, propagace a podpora kojení a náhradní kojenecké stravy.

Zlepšením stravy a stravovacích návyků, přístupu k základním živinám, zdravotnické péči a zdravému životnímu prostředí dokážeme podvýživě předcházet a zajistit tak lepší budoucnost dětem i jejich rodinám.

EVANSŮV PŘÍBĚH

Co pro Evansův život znamená příspěvek na globální výživové programy UNICEF?

©UNICEF/UN0273233/Ndinda

Unavený, ale šťastný: Evans Mumo (2 roky a 7 měsíců) odpočívá po nutričně vyváženém jídle, které připravila jeho matka.

Evans je nyní zdravé dítě

©UNICEF/UN0259566/Ndinda

Evans žije v Kitui v Keni. Jeho rodina je podporována v rámci výživových programů UNICEF.

Situace Evansovy rodiny nebyla vždy jednoduchá. Keňa stále čelí velkým problémům a téměř polovina populace žije pod hranicí chudoby. Následkem dlouhodobého sucha a rizika špatné úrody jsou děti a jejich rodiny ve východní Africe ohroženy hladem a podvýživou.

Cílem programu je zlepšit výživu dětí v prvních 1 000 dnech jejich života, od vývoje v děloze až do věku 2 let. Pomoc spočívá v poskytování výživového poradenství komunitám, které zajišťují dobrovolní zdravotníci, a ve vyplácení hotovosti pro posílení rozpočtu domácností.

Díky tomuto výživovému programu je nyní Evans zdravé dítě, které ze své každodenní stravy získává veškeré potřebné živiny.

„Než se mi dostalo rad ohledně výživy, nevěděla jsem, jak připravovat vhodná jídla, jen lehkou řídkou kaši. Náš komunitní zdravotník mě naučil, jak správně připravovat výživná a pestrá jídla pro děti."

© UNICEF/UN00259568

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Henkel podporuje globální výživové programy UNICEF na záchranu těch nejpotřebnějších dětí. Společnost Henkel daruje 0,03 € z každého produktu prodaného od 1.10. do 30.11.2019.

UNICEF nenese odpovědnost za značku, produkt ani službu společnosti.